informe de valoracio - anglès arquitectes

Vaya al Contenido

Menu Principal

informe de valoracio

TAXACIÓ - INFORME DE VALORACIÓ

La taxació, tècnicament denominada com a informe de valoració, és un document que té com a objectiu establir de forma justificada el valor d'un bé, d'acord amb uns criteris prèviament establerts i desenvolupant una metodologia adequada.

La taxació d'un bé està subjecta a una estricta normativa legal que estableix els criteris i metodologia per realitzar-la.


PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE L'INFORME DE VALORACIÓ


|La Propietat|   Encarrega la realització del informe de valoració.

És recomanable preparar la documentació necessària abans que el taxador visiti l'immoble perquè el procés es desenvolupi ràpidament.

Habitatge:

Certificació registral, nota simple actualitzada o escriptura.
Documentació Cadastral.
En cas de ser VPO: fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva.
En cas d'estar llogada: fotocòpia contracte d'arrendament, els últims rebuts de lloguer, estat de pagament i de despeses.


Immoble en Construcció:

Projecte visat.
Documentació Cadastral.
Fotocòpia de llicència d'obra o sol·licitud de la mateixa.
Ultima certificació d'obra expedida per la direcció facultativa.
Contracte d'execució d'obra.
Pressupost real del contracte d'obres.
Memòria de qualitats finals.


Oficines:

Certificació registral.
Nº de referència cadastral i fitxa de l'oficina del cadastre.
Estatuts de la comunitat de propietaris.
Fotocòpia de llicència d'obertura o inici d'activitat.
En cas d'estar llogada: fotocòpia contracte d'arrendament, els últims rebuts de lloguer, estat de pagament i de despeses.


Naus:

Certificació registral, nota simple actualitzada o escriptura.
Nº de referència cadastral i fitxa de l'oficina del cadastre.
Fotocòpia de llicència d'obertura o inici d'activitat.
En cas d'estar llogada: fotocòpia contracte d'arrendament, els últims rebuts de lloguer, estat de pagament i de despeses.


Edificis:

Certificació registral, nota simple actualitzada o escriptura.
Nº de referència cadastral i fitxa de l'oficina del cadastre.
Cèdula urbanística o Certificat Municipal.
Estatuts de la comunitat de propietaris.
Si és VPO: fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva.
Fotocòpia de llicència d'obertura o inici d'activitat (per a activitats comercials).
En cas d'estar llogada: fotocòpia contracte d'arrendament, els últims rebuts de lloguer, estat de pagament i de despeses.


Terrenys Urbans:

Certificació registral, nota simple actualitzada o escriptura.
Nº de referència cadastral i fitxa de l'oficina del cadastre.
Cèdula urbanística o Certificat Municipal (aprofitament urbanístic).


Terrenys Rústics:

Certificació registral, nota simple actualitzada o escriptura.
Documentació Cadastral.
Règim d'explotació.
Drets de reg.


|anglès arquitectes|   Redacta l'informe de valoració.

Visita a l'immoble

En la data prevista, el taxador, visitarà l'immoble per realitzar mesuraments, fotografies i aixecar un croquis. A més prendrà dades sobre els acabats, els materials i l'estat de conservació de l'immoble.

Estudis i comprovacions que es realitzen

Realització de l'estudi de mercat zonal i sectorial, les comprovacions registrals, les comprovacions cadastrals, les comprovacions urbanístiques d'acord amb el planejament del municipi, i tots aquells altres treballs necessaris per completar els requeriments formatius.

Confecció de l'informe

Finalment es realitza l’informe de valoració aplicant els mètodes i coeficients de valoració propis per a cada situació.


Una vegada rebuda la documentació necessària i realitzada la visita a l'immoble, s'entrega l'informe en 3 dies laborals.QUE POT FER |anglès arquitectes| EN RELACIÓ AL INFORME DE VALORACIÓ?


  • Valoració de tot tipus de béns.

  • Serveis d'intermediació en la compravenda i lloguer.


Truqui al 620 399 607 o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari


HabitatgeOficinesEdificisTerrenys Rústics
Immoble en ConstruccióNausTerrenys Urbans

Regreso al contenido | Regreso al menu principal