llicencia activitat- - anglès arquitectes

Vaya al Contenido

Menu Principal

llicencia activitat-

LLICÈNCIA D'OBERTURA I D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

És una llicència municipal obligatòria perquè en un local, nau o oficina es pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis.
Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d'habitabilitat i ús d'aquesta activitat.

Existeixen dos tipus de llicències;

Activitats innòcues,
Són aquelles activitats que no generen molèsties significatives, impacte mediambiental (salubritat, higiene), danys a béns públics o privats ni risc per a béns o persones. Es consideren activitats innòcues molts petits comerços com a tendes de moda o de productes d'alimentació no peribles, així com petites oficines per a la prestació de serveis diversos.

Activitats qualificades,
Són aquelles considerades com a molestes, insalubres, nocives i/o perilloses (hostaleria, activitats industrials, determinats comerços i serveis) i que requereixen adoptar mesures correctives sanitàries, de seguretat i/o mediambientals. Moltes d'elles només es poden realitzar en sòl industrial.PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBERTURA I D’ACTIVITAT EMPRESARIAL


La Propietat encarrega la realització de l'informe i projecte tècnic.


Activitats innòcues.
Tenen un procediment de legalització més senzill, amb menors requisits i costos associats. Encara així, en la sol·licitud serà necessari adjuntar un informe tècnic que inclogui plànols del local.

Activitats qualificades.
És necessari aportar un projecte tècnic més complet que permeti emetre els corresponents informes municipals, que variaran segons les característiques i dimensió del negoci (informes urbanístics, industrials, sanitaris, mediambientals o jurídics).

anglès arquitectes redacta l'informe i projecte tècnic.

El projecte contempla totes les característiques de l'establiment i de l'activitat a desenvolupar: plànols d'ubicació i distribució, dimensions, reformes a realitzar, instal·lacions i compliment de les normes aplicables.

En concret, en totes les activitats serà molt important observar tots els requeriments de la llei d'accessibilitat per a persones discapacitades i de llicències d'obres en el cas que sigui necessari procedir a efectuar reformes i obres en el local, com poden ser les d'insonorització (pubs, discoteques, espectacles, tallers, etc), higiene i manipulació d'aliments (restaurants, bars, cafeteries, etc) o normativa en cas d'incendis (allotjaments turístics, espectacles, activitats industrials)

L'administració expedeix la Llicència d'obertura d’activitat empresarial.

El termini de resolució o resposta de l'Ajuntament sol demorar-se diversos mesos,  oscil·la depenent de la càrrega de treball i de l'Ajuntament en qüestió.QUE POT FER |ANGLÈS ARQUITECTES| EN RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D'OBERTURA I D’ACTIVITAT EMPRESARIAL?


  • Si ja disposa de local: Realitzem el projecte tècnic per a la sol·licitud de la llicència d'activitat i gestionem amb l'Ajuntament tots els tràmits.

  • Si NO disposa de local li assessorem en l'elecció del mateix per a evitar possibles problemes en el compliment de la normativa vigent.

Truqui al 620 399 607 o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari


MusicalComerçSanitariIndustrial
RestauracióOficinesEsportiu

Regreso al contenido | Regreso al menu principal