cedula habitabilitat- - anglès arquitectes

Vaya al Contenido

Menu Principal

cedula habitabilitat-

CÈDULA HABITABILITAT

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que el habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és obligatòria:

  • Per comprar o vendre un habitatge.

  • Per donar d'alta subministraments d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions.


La cèdula d'habitabilitat te una validesa màxima de 15 anys.


PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D'HABITABILITAT


La Propietat encarrega la realització de la Cèdula d'Habitabilitat.

Documentació necessària:

  • Fotocòpia de l'Escriptura de Compravenda, o Fotocòpia de la Nota Simple, o Fotocòpia de la Cèdula caducada.

  • Fotocòpia d'un rebut de l'I.B.I. per obtenir la referència cadastral.

  • Fotocòpia del NIF del propietari de l'habitatge.


Hi ha diferents casos d'habitatges que necessiten documentació extra:

  • En cas que l'adreça que apareix en l'Escriptura de Compravenda o Nota Simple no es correspongui amb la que apareix al rebut de l'I.B.I., la "Direcció General d'Habitatge" reclama un certificat de l'ajuntament corresponent.

  • Si és un habitatge unifamiliar en una urbanització o zona aïllada la "Direcció General d'Habitatge" es reclamarà el certificat de legalitat i antiguitat que cal sol·licitar a l'ajuntament del municipi corresponent presentant l'IBI.


anglès arquitectes  redacta la Cèdula d'Habitabilitat.

Per obtenir la cèdula d'habitabilitat s'ha d'inspeccionar l'habitatge i expedir el corresponent certificat d'habitabilitat.

Posteriorment, s'ha de lliurar aquest certificat a la Direcció General d'Habitatge.


L'administració expedeix la Cèdula d'Habitabilitat.

La cèdula es rep per correu al cap d'uns 20 dies.


QUE POT FER | anglès arquitectes | EN RELACIÓ A LA CÈDULA D'HABITABILITAT?


  • Inspecció del habitatge i redacció del certificat per sol·licitar la cèdula a la Generalitat.

  • Tramitacions i gestions necessàries al Col·legi Professional i a la Direcció General d'Habitatge.


Truqui al 620 399 607 o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari


Només Certificació (79€)Certificació i tramitació (99€)

Regreso al contenido | Regreso al menu principal