inspeccio tecnica edificis- - anglès arquitectes

Vaya al Contenido

Menu Principal

inspeccio tecnica edificis-

INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES

La ITE, és el sistema de control de l’Administració per evitar situacions de risc, promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació i millora en matèria d'accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

La ITE és obligatòria en els casos següents

Edificis d’habitatges abans d'arribar als 45 anys d’antiguitat.
Si l'edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
Edificis unifamiliars, s'exceptuaran aquells que tinguin cèdula d'habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
Per determinació de programes o ordenances locals que podran contenir previsions més àmplies i exigents.


Programa d'inspeccions tècniques obligatòries segons antiguitat

Edifici plurifamiliar
Entre els any 1951 i 1960: fins al 31 de desembre de 2015
Entre els anys 1961 i 1971: fins el 31 de desembre de 2016
A partir de 1971: l'any que complexi 45 anys d'antiguitat.
Els anteriors a 1951 ja haurien d'haver passat la inspecció tècnica.

Edificis unifamiliars
Anteriors a 1900: fins el 31 de desembre de 2016
Entre els anys 1901 i el 1930: fins el 31 de desembre de 2017
Entre els anys 1931 i 1950: fins el 31 de desembre de 2018
Entre els anys 1951 i 1960: fins el 31 de desembre de 2019
Entre els anys 1961 i 1975: fins el 31 de desembre de 2020
A partir de l'any 1975: l'any que complexi 45 anys d'antiguitatPROCEDIMENT DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS


La propietat encarrega la ITE i, si s’escau, les obres de reparació.

anglès arquitectes
 redacta l'informe tècnic.

Punts a inspeccionar:
-     l'envolvent de l'edifici   (façanes, mitgeres, cobertes,..)
-     sistema estructural de l'edifici  (fonaments, estructura, escales,..)
-     i les instal·lacions comuns  (aigua, gas, electricitat, sanejament,..)


L'administració
emet el certificat d'aptitud:


Apte: Sense deficiències o amb deficiències lleus.10 anys de vigència.
Apte provisional: Amb deficiències importants. 6 anys de vigència condicionada a verificació tècnica.
Cautelar: Amb deficiències greus o molt greus. 3 anys de vigència condicionada a verificació tècnica.
Denegació: Amb deficiències molt greus o greus i sense mesures cautelars executades.


QUE POT FER | anglès arquitectes | EN RELACIÓ A LA ITE?


  • Assessorament a la comunitat sobre l’estat de conservació i manteniment dels edificis.

  • La inspecció tècnica de l’edifici i emissió de l’informe tècnic

  • El projecte i direcció de les obres de reparació, intervencions de millora i rehabilitació dels edificis

  • Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici.

Truqui al 620 399 607 o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el formulariRegreso al contenido | Regreso al menu principal